Styczeń 2016

Ukończono prace nad detektorem wysokiej rozdzielczości.