ImagineRT sp. z o.o. otrzymał zamówienie na detektor SMOC_HE 40x40 z firmy TTA Techtra, sp. z o.o.