Projekty R&D

PROJEKTY R&D

Specjaliści z firmy ImagineRT we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych oferują możliwość prowadzenia prac badawczych w tematach związanych z promieniowaniem jonizującym, zwłaszcza rentgenowskim. Projekty mogą dotyczyć:

  • osłonności źródeł promieniowania,
  • filtracji widma promieniowania,
  • obrazowania rentgenowskiego,
  • opracowania nowych metod badań NDT,  
  • testów odporności radiacyjnej.  

Zapraszamy do współpracy.