Badania tomograficzne

Zapraszamy do wykonywania badań tomograficznych z wykorzystaniem
tomografu Nikon XT H 225 ST

Komputerowa tomografia przemysłowa jest to nieniszcząca metoda badań zewnętrznej i wewnętrznej struktury różnorodnych obiektów. Pozwala analizować przedmioty zbudowane z różnorodnych materiałów od tkanek biologicznych przez minerały, ceramikę, tworzywa sztuczne, aż po metale i ich stopy. Podczas analizy najmniejszych obiektów możliwe jest uzyskanie rozdzielczości przestrzennej rzędu kilku mikrometrów (mikrotomografia). Nasze urządzenie wyposażone jest w trzy różne lampy rentgenowskie, dzięki czemu możliwe jest prześwietlanie zarówno małych obiektów z dużą rozdzielczością jak i dużych, gdzie niezbędne jest zastosowanie promieniowania o wyższej energii. Maksymalna średnica obiektu, który można poddać tomografii to około 30 cm, natomiast możliwe jest skanowanie większych obiektów fragmentami i wirtualne złożenie ich w jeden plik.

Przykłady zastosowania:

 • Analiza prawidłowości budowy (połączenia, drożność...)
 • Analiza uszkodzeń i wad (pęknięcia, nieciągłości, pustki, wtrącenia…)
 • Analiza zużycia
 • Inżynieria odwrotna. Tomograf komputerowy CT pozwala zebrać pełną geometrię (wewnętrzną i zewnętrzną) detalu. Z pomocą oprogramowania może być on przekształcony w wirtualny model CAD (Computer-aided Design). Można go użyć do znalezienia odchyleń i wad kopii w porównaniu z częścią wzorcową/modelem CAD. Odchylenia pokazywane są na obrazach 3D, za pomocą różnych kolorów, w zależności od ich rozmiaru i kierunku. Model CAD może także posłużyć do wytworzenia części zamiennych niedostępnych na rynku.
 • Archeologia
 • Inne badania w zależności od potrzeb klienta

Parametry techniczne

Generowane promieniowanie lampy wysokoenergetycznej Do 225kV
Moc lampy wysokoenergetycznej 450W
Wielkość ogniska lampy wysokoenergetycznej 3um
Generowane promieniowanie lampy niskoenergetycznej Do 180kV
Moc lampy niskoenergetycznej 20W
Wielkość ogniska lampy niskoenergetycznej Poniżej 1um
Zakres wagowy obiektów poddawanych tomografii Od 0,1g do 50000g
Manipulator obiektów Pięcioosiowy ze zintegrowanym stołem obrotowym
Zakres ruchu dla manipulatora Oś X: 300 mm
Oś Y: 350 mm
Oś Z: 500 mm
Wychylenie próbki ±30°
Materiał prześwietlanych obiektów - szerokie spektrum: biologiczne, tworzywa sztuczne, ceramika, metalowe i inne
Typ detektora i model Perkin Elmer 1620
Rozdzielczość detektora 2048x2048 pikseli
Wielkość piksela 200um
Szerokość bitowa w zakresie szarości 16 bitów
Wyświetlanie wyników tomografii oraz numeryczna analiza VolumeGraphicsStudio MAX 3.0

Zapraszamy do wykonywania badań radiograficznych. Posiadane wyposażenie:

Lampa rentgenowska ERESCO 65 MF4

 • Zakres napięć pracy: od 5kV do 300kV,
 • Moc: 900W
 • Kąt świecenia: 40° x 60°
 • wielkość ogniska 3.0mm

Akcelerator radiograficzny Lillyput 4

 • Energia promieniowania: 6 i 4 MV
 • Intensywność promieniowania: do 5Gy/min
 • Wielkość ogniska: ≤ 2mm

Cyfrowe detektory obrazujące

 • SMOC_40x40_HE
 • PE 1620

Możliwość wykonania tomografii wysokoenergetycznej

 • Oprogramowanie: VolumeGraphicsStudio MAX 3.0, Eigenor software