Usługi

Badania tomograficzne

Zapraszamy do wykonywania badań nieniszczących (NDT), w tym tomograficznych. Dysponujemy tomografem przemysłowym Nikon XT H 225 ST. Dzięki kwalifikacjom naszych operatorów – gwarantujemy profesjonalne badania i raporty.

Tomografia wysokoenergetyczna 3D

Zapraszamy do wykonywania badań nieniszczących NDT, w tym tomografii wysokoenergetycznej. W przypadku detali zbyt dużych lub zbyt gęstych na badanie z użyciem standardowego tomografu (np. Nikon XT H 225 ST, którym dysponujemy), można zastosować tomografię wysokoenergetyczną. Jest to operacja podobna, lecz dokonana w laboratorium (bez typowego tomografu) przy użyciu większej energii, wygenerowanej (w zależności od potrzeby) za pomocą akceleratora liniowego bądź lampy rentgenowskiej.

Badania rentgenowskie 2D

W naszym laboratorium wykonujemy badania nieniszczące NDT, w tym naświetlania rentgenowskie. Badania radiograficzne znajdują dziś zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, rolnictwa czy badań naukowych. Używane są bardzo szeroko w kontroli jakości, uwidaczniając strukturę wewnętrzną, w tym np. wady takie jak: pęknięcia, nieciągłości, pęcherze gazowe, porowatości, zanieczyszczenia itp. Badaniom radiograficznym można poddać obiekty z różnorodnych materiałów jak: stopy metali, tworzywa sztuczne, guma, ceramika, drewno, beton i inne.

Wypożyczanie detektorów SMOC

Oferujemy wynajem lub leasing cyfrowych detektorów rentgenowskich SMOC