Badania radiograficzne (2D)

Badania radiograficzne 2D

W naszym laboratorium wykonujemy badania radiograficzne odlewów, spoin, części i detali z różnych materiałów. Dzięki naszym specjalistom oraz wyposażeniu naszego laboratorium, jesteśmy wstanie wykonać badania radiograficzne elementów o różnej wielkości i z różnorodnych materiałów.

– Od badań bardzo małych elementów za pomocą tomografu przemysłowego Nikon XT H 225 ST, za pomocą którego można wykonać także cyfrowe zdjęcia rentgenowskie.

– Poprzez badania za pomocą lamp rentgenowskich oraz cyfrowych detektorów DDR.

– Aż do badań radiograficznych dużych, gęstych obiektów (do 300 mm stali), gdzie jako źródła promieniowania X używamy akceleratora liniowego Lillyput.

Badania radiograficzne są jedną z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod badań nieniszczących (NDT). Znajdują dziś zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, rolnictwa czy badań naukowych. Używane są bardzo szeroko w kontroli jakości, uwidaczniając strukturę wewnętrzną, w tym np. wady takie jak: pęknięcia, nieciągłości, pęcherze gazowe, porowatości, zanieczyszczenia itp. Badaniom radiograficznym można poddać obiekty z różnorodnych materiałów jak: stopy metali, tworzywa sztuczne, guma, ceramika, drewno, beton i inne.

 

Wyposażenie

Źródła promieniowania

  • Liniowy akcelerator elektronów Lillyput wytwarzający wiązki promieniowania X o energiach 6 lub 4 MV, intensywność promieniowania: do 5Gy/min, wielkość ogniska: ≤ 2mm. Stosowany w przypadku badań radiograficznych gęstych dużych i ciężkich elementów stalowych, o grubości nawet 300 mm.
  • Aparat rentgenowski ERESCO 65 MF4 generującego promieniowanie X o energii regulowanej od 50 do 300 kV, moc: 900W, kąt świecenia: 40° x 60, wielkość ogniska 3.0mm.
  • Aparat rentgenowski Oxford Instruments produkujący promieniowanie X o energii do 50 kV, używany w przypadku obrazowania bardzo małych lub biologicznych próbek z dużą dokładnością.
Akcelerator liniowy Lillyput

Akcelerator liniowy Lillyput w naszym laboratorium

Lampa rentgenowska  ERESCO 65 MF4

Lampa rentgenowska ERESCO 65 MF4 w naszym laboratorium

Detektory

Używamy cyfrowych detektorów rentgenowskich firmy ImagineRT typu SMOC: SMOC_HE_40x40, SMOC_STD_20x20; SMOC_HR oraz paneli XRD produkowanych przez firmę Perkin Elmer: PE 1620 oraz PE 1621. Efektem są cyfrowe zdjęcia radiograficzne w wysokiej rozdzielczości. Jeśli chodzi o elementy gęste, prześwietlane za pomocą akceleratora liniowego, dokładność uwidacznianych różnic budowy (np. wad) wynosi ok. 0,5% (standardowa dokładność metody radiograficznej to ok. 2%). W przypadku detali średnich oraz lekkich tj. o niskiej gęstości, nadających się do prześwietlenia za pomocą lampy rentgenowskiej (aparatu rentgenowskiego), osiągana jest dokładność ok. 0,12mm. W przypadku badania najmniejszych, organicznych próbek za pomocą lampy Oxford Instruments oraz detektora SMOC_HR, można osiągnąć dokładność ok. 0,063mm.

Oprogramowanie

Obrazy rentgenowskie rejestrowane za pomocą cyfrowych detektorów, są analizowane z użyciem oprogramowania ImagineRT D-SMOC. Pozwala ono uwidocznić szczegóły radiogramu, oraz polepszyć jego właściwości za pomocą różnego rodzaju filtrów, a także przeprowadzić pomiary geometrii detalu.

Detektor Perkin Elmer z dodanymi osłonami w naszym laboratorium

Detektor Perkin Elmer z dodanymi osłonami w naszym laboratorium

Ulotka ImagineRT - Usługi Badań Nieniszczących

Ulotka ImagineRT - Usługi Badań Nieniszczących