Tomografia wysokoenergetyczna (3D)

Tomografia wysokoenergetyczna 3D

Zapraszamy do wykonywania badań nieniszczących NDT, w tym tomografii wysokoenergetycznej. W przypadku detali zbyt dużych lub zbyt gęstych na badanie z użyciem standardowego tomografu (np. Nikon XT H 225 ST, którym dysponujemy), można zastosować tomografię wysokoenergetyczną. Jest to operacja podobna, lecz dokonana w laboratorium (bez typowego tomografu) przy użyciu większej energii, wygenerowanej (w zależności od potrzeby) za pomocą akceleratora liniowego bądź lampy rentgenowskiej.

Obracając element z użyciem stołu obrotowego, wykonujemy od 180 do kilkuset zdjęć RTG. Na ich podstawie oprogramowanie pozwala zrekonstruować pełną geometrię wewnętrzną detalu.

Dokładność tego badania nie jest tak wysoka jak przy typowej tomografii komputerowej. Zależy między innymi od wielkości ogniska źródła promieniowania (np. konkretnej lampy bądź akceleratora), a także rozdzielczości detektora. Wielkość piksela detektora wynosi 0,2 mm. Natomiast dzięki rejestrowanym odcieniom szarości, można uwidocznić różnice budowy, wady czy nieciągłości o rozmiarach poniżej 0,1mm.

Zastosowanie

  • Kontrola jakości

  • Analiza uszkodzeń i wad (pęknięcia, nieciągłości, pustki, wtrącenia…)

  • Analiza zużycia

  • Porównanie detalu z częścią wzorcową/modelem CAD

  • Inne badania w zależności od potrzeb klienta

Źródła promieniowania, detektory, oprogramowanie

Dysponujemy akceleratorem liniowym Lillyput (Energia promieniowania – 6 i 4 MV)  oraz aparatem rentgenowskim ERESCO 65 MF4 (Energia promieniowania regulowana – od 50 do 300 kV). Wybór źródła promieniowania rentgenowskiego zależy przede wszystkim od gęstości badanego detalu.

Używamy cyfrowych detektorów SMOC lub XRD produkcji Perkin Elmer, a także oprogramowania Volume Graphics Studio MAX 2.2 oraz Eigenor Software.

Stanowisko do tomografii wysokoenergetycznej: stolik obrotowy i cyfrowy detektor PE

Stanowisko do tomografii wysokoenergetycznej: stolik obrotowy i cyfrowy detektor PE

Tomografia wysokoenergetyczna silnika

Tomografia wysokoenergetyczna silnika: przekrój, obok trójwymiarowy obraz badanego obiektu z zaznaczoną płaszczyzną tego przekroju.

Ulotka ImagineRT - Usługi Badań Nieniszczących

Ulotka ImagineRT - Usługi Badań Nieniszczących